Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Уважаеми родители, учители, ученици,

Уважаеми родители, учители,ученици,

С решение на Областния кризисен щаб и заповед на РЗИ-Ловеч се въвежда следния режим на обучение:

-от 07.02 до 11.02 присъствено в училище ще се обучават учениците от 8, 10 и 12 клас, а в ОРЕС -учениците от 9 и 11 клас.

-от 14.02 до 18.02 присъствено в училище ще се обучават учениците от 9 и 11, а в ОРЕС-учениците от 8,10 и 12 клас.

В понеделник- 07.02 и 14.02 ще се извършва тестване на учениците, които се обучават присъствено и имат подадена декларация за съгласие. Не се тестват учениците, притежаващи зелен сертификат.

Общежитието ще бъде отворено за настаняване на 06.02. в 12.00., като учениците ще се тестват при пристигане и не подлежат на тест в понеделник.

 

Габриела Георгиева

Директор НПГВМ Ловеч