Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

В часа по практика с технолозите

В часа по практика с технолозите Образователният тур на Клуб "Онлайн реклама и социални медии " продължава. С вълнение приехме поканата на инж. Василева да бъдем част от часа по професионална практика на 9б клас. Наблюдавахме упражнение за експертиза на кисело и пастьоризирано мляко по физико-химични показатели за качество. Следвайки стриктно препоръките на инж. Василева, технолозите направиха опит за установяване на нишесте в няколко проби мляко - интересен и достъпен метод, дори в домашни условия. Кой да знае, че няколко капки йод добавени в кисело мляко биха показали, дали има наличие на нишесте в млякото?