Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

вътрешноинституционален дискусионен форум

В Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „ Проф. д-р Димитър Димов“, гр. Ловеч се проведе вътрешноинституционален дискусионен форум на тема „Образованието днес създава дизайна на бъдещето утре“, по проект „Учители на бъдещето“. Програмата представи заключителния етап на проекта „Учители на бъдещето“ по програма Еразъм+ - дейности и предизвикателства с Габриела Георгиева ръководител на проекта и екип Невена Рогашка и Веселина Петкова. Продължи с представяне на обученията по проекта:
- Компетентности на учителите за формулиране и прилагане на интеграционни политики. Включването на ученици в неравностойно положение."Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society" Барселона 1-5 ноември 2021 г. – Ивайло Пенев учител по ФВС и Христина Христова старши учител по история и цивилизация. Дискусия.
- Нови инструменти и доказани практики за управление на стреса и намиране на здраве и баланс "Handling Stress and Avoiding Burnout" – Палермо 11-15 април 2022 г. – Бетина Пенева ЗДУПД и учител по икономика и предприемачество и Христина Христова старши учител по история и цивилизация. Дискусия.
- Успехът на финландската образователна система - обмяната на опит и добри практики – “Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Finland“ Хелзинки 1-7 май 2022 г. – Габриела Георгиева директор и Велислава Вътова старши учител по БЕЛ. Дискусия.
- "ICT skills for Educators" – иновативен урок на нови практики и методи на преподаване при използване на усвоените ресурси в курса – Валенсия 21-25 февруари 2022 г. Темата е „Чуждиците в българския език“, интегративен урок на Мая Величкова учител по БЕЛ и Надежда Петрова – учител по АЕ, който бе проведен в 10Б клас.
Работната среща на учителите и експерти от РУО Ловеч завърши с обсъждане на постигнатите компетентности на учениците при използване на усвоена нова методика на преподаване и ИКТ инструменти.