Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Ветеринарният отново в Рим! Еразъм+

Ветеринарният отново в Рим! По проект ЕРАЗЪМ + Италия 2022 Акредитация Договор № 2022-1-BG01-KA121-VET-000054520