Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Прием

 

Онлайн кандидатстване за общежитие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOFHG8_WDL9BPrSlL2kYmwRd9k77-_tNW_ZjoKGctkMvrYNA/viewform?usp=sf_link

 

НАЦИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА е най-старото училище в България по ветеринарна медицина. Иновативно училище.

ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: /резултати от удвоените оценки от НВО и оценката от Биология и ЗО и Химия и ООС в Свидетелството/

 

  Ветеринарна медицина – „Ветеринарен техник” с разширено изучаване на английски език -  дневна форма на обучение

  Хранителни технологии – „Контрол на качество и безопасност на храни и напитки“ с разширено изучаване на английски език -  дневна и дуална форма на обучение

 

 1. Заявление за участие в класиране по образец;
 2. Свидетелство за завършено основно образование .
 3. Служебна бележка с оценките от НВО.
 4. Медицинско свидетелство от личен лекар.

 

 • Подаване на документи за участие в приема - 08-10.07.2024 г. вкл.
 • Обявяване на списъците първи етап на класиране до-15.07.2024г  и записване на приетите ученици на или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране  15. – 17.07.2024г.
 • Записване на приетите ученици от втори етап на класиране от 22- 24.2024 г.
 • Подаване на заявления за трети етап на класиране 26-29.07.2024г.
 • Попълване на незаетите места след трети етап на класиране.

 

Училището предлага специално отношение и грижа за нашите ученици:

 • Ученическо общежитие с безплатно ползване.
 • Ученически стол.
 • Професионално обучение в 11 специализирани кабинети и лаборатории с модерна ветеринарно – медицинска и изследователска техника.
 • Провеждане на учебна практика в реални условия и Учебно-опитна база.
 • Стипендии по различни критерии /социална, за отличен успех, транспортни разходи, еднократни помощи и др./.
 • Безплатни учебници за първата година на обучение и безплатни учебници по професионална подготовка за целия период на обучение.
 • Богата училищна библиотека – специализирана и художествена литература.
 • Спортна база. Фитнес зала.

За контакти:

гр. Ловеч 5500, ул. „Райна Княгиня“ № 3

Тел:  068603977, 068603976

e-mail:  vetschoollovech@mail.bg

facebook ПГВМ Проф. д-р Д. Димов

страница във facebook ПГВМ Проф. д-р Димитър Димов

инстаграм vetschoollovech