Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Специалност Ветеринарен техник

ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

Ветеринарните техници са сърцето на ветеринарната медицина

 

Ако обичате животните, ветеринарната професия ви дава възможност да се грижите за тяхното здраве и благополучие.

Ветеринарният техник извършва профилактична, контролна и лечебна дейност: дезинфекция, дезинсекция, ваксинации, съвети за здравеопазването на животните, спазване на зоохигиенните изисквания, качеството на изхранваните фуражи, изпращане на материали в диагностичните лаборатории, даване на лекарства, поставяне на инжекции.

Нашите ученици получават обучение и опит, които включват лабораторна и клинична работа с различни видове животни. Учениците придобиват необходимите знания и сертифициране, което им позволява да продължат кариера в областта на ветеринарната медицина.

Придобилите квалификация по професията „Ветеринарен техник“ могат да се реализират в животновъдни ферми, във ветеринарни лечебници, в лаборатории за държавен ветеринарен санитарен контрол, в частни кабинети и аптеки.