Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч

Специалност Ветеринарен техник

Придобилите професията "Ветеринарен техник" могат да изпълняват всички дейности с ветеринарно медицинска компетенция или да бъдат самостоятелни производители на животни и животинска продукция.

 

При Обучението учениците получават отлични знания, теоретични и практически подготовка по ветеринарна медицина.