Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Нормативни документи

Форми на обучение

-Дневна

-Самостоятелна

-Дуална

Прикачени документи

БЮДЖЕТ 2024
План за квалификационна дейност 2023- 2024г
Етичен кодекс НПГВМ
График консултации по предмети
Стратегия НПГВМ Ловеч 2023-2028 г.
Стратегия НПГВМ Ловеч 2023-2028 г.
Учебен план 12б Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки
Дневно разписание НПГВМ 2023-2024
Форми на обучение през 2023 - 2024 г.
Учебен план 10 СОП 2023-2024
Учебен план 9 СОП 2023-2024
Учебен план 8 клас СОП 2023-2024
Учебен план 12а Ветеринарен техник 2023-2024
Учебен план 11б Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 2023-2024
Учебен план 11б Ветеринарен лаборант 2023-2024
Учебен план 11а Ветеринарен техник 2023-2024
Учебен план 10б Технологичен и микробиологичен контрол в хранително вкусовата промишленост 2023-2024
Учебен план 10б Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки 2023-2024
Учебен план 10а Ветеринарен техник 2023-2024
Учебен план 9б Контрол на качеството на храни и напитки дуална 2023-2024
Учебен план 9б Контрол на качеството на храни и напитки дневна 2023-2024
Учебен план 9а Ветеринарен техник 2023-2024
Учебен план 8б технологичен и микробиологичен контрол 2023-2024
Учебен план 8б контрол на качеството на храни и напитки 2023-2024
Учебен план 8а Ветеринарен Техник 2023-2024
Правилник за дейноста на НПГВМ 2023-2024
Правилник ЗБУТ
План за превенция и интервенция на тормоза и насилието
Програма за гражданско образование по НП "Без свободен час"
СТРАТЕГИЯ 2020-2024 г.
Занимания по интереси - училищна програма