Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина

"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

      Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Д. Димов“ в гр. Ловеч е иновативно училище и предлага уникален продукт на образователния пазар. Като средищно земеделско училище за Северна България професиите, в които обучаваме нашите ученици, са родени от връзката на българина със земята и са свързани със сигурността на храните. Надграждайки добрите традиции на професионалното образование, днес ние продължаваме да се развиваме в условията на модерния свят.

      Учениците ни са в професионално направление „Ветеринарна медицина”, професия „Ветеринарен техник” и „Ветеринарен лаборант“ и направление „Хранителни технологии”, професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки”.

     Практическите занимания на учениците се осъществяват в 12 специализирани кабинета и лаборатории и в Учебно-опитната база, която включва земя и ферма за животни.

Рейтинг на висшите училища в България за 2023 година

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/

 

Специалност Ветеринарен техник
Научи повече
Специалност Ветеринарен техник
Специалност Техник технолог по качеството на храните и напитките
Научи повече
Специалност Техник технолог по качеството на храните и напитките