Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

ИНОВАЦИИ

Име на проекта "Техници под "контрол"- Симбиоза между две професии." 

Трансфер на знания и умения между професиите Ветеринарен техник и техник технолог по качеството на храни и напитки.