Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

8.Занимания по интереси

Занимания по интереси през учебната 2022 – 2023 г. в НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“, Ловеч

 

 1. Заниманията по интереси, които предлага НПГВМ - Ловеч за тази учебна година, са:
 • КлубКинология

Ръководител д-р Калин Кръстев

Описание:

Целите на клуб "Кинология" са запознаване на учениците с анатомията и физиологията на кучето, породни различия, начини на хранене и отглеждане. Разглеждане и изучаване на характерни заболявания за този вид животни.

Очаквани резултати: учениците да разпознават различните породи кучета, да знаят как да изберат подходящата порода, как да се грижат за своя домашен любимец и да различават болно от здраво куче.

 

 • Клуб „Хранителни технологии“

Ръководител инж. Сийка Динкова

Описание:

Целта на обучението е придобиване на базови знания и практически умения за производство на различни хранителни продукти.

Очаквани резултати: учениците да познават различните суровини и материали, използвани в хранително-вкусовата промишленост, видовете производства, да умеят да работят в екип и да проявяват креативност.

 

 • Клуб „Занимателна анатомия“

Ръководител д-р Евелина Николова

Описание:

Цели на обучението: развитие на творческото и логическото мислене на учениците и изграждане на умения за работа в екип.

Очаквани резултати: учениците да надграждат основните познания за анатомията на животните и жизнените процеси в тях.

 

 • Клуб „Онлайн реклама и социални медии“

Ръководител Мая Величкова

Описание:

Целта на клуба е запознаване на учениците със същността и значението на онлайн рекламата и изготвяне и публикуване на рекламни продукти. Очаквани резултати: получаване на знания в областта на маркетинга и тяхното приложение при създаване на рекламни продукти.

 • „Артклуб“

Ръководител Христина Христова

Описание:

Цел на обучението е развиване на творческото въображение и мислене на учениците, прилагане на различни техники на приложното изкуство - декупаж, рисуване, работа с различни материали. Очаквани резултати: учениците да придобият умение за работа в екип, следване на инструкции и изпълнение на работни задачи. Подобряване на фината моторика и естетическия усет, формиране на умения за съчетаване на различни елементи в едно хармонично цяло, свободно изразяване , креативно мислене и намиране на решения.

 

 1. Спортни клубове и народни танци по НП “Заедно в изкуството и спорта”:
 • Футбол – момчета

Ръководител Ивайло Пенев

 • Волейбол – момичета

Ръководител Мартин Каталиев

 • Народни танци

 Ръководител Стефан Иванов

 

 1. Ученическа инициатива:
 • Рок група „ВЕТЕРА БЕНД“

 

Създадена изцяло по инициатива на ученици от НПГВМ, групата поставя нова музикална традиция в училището. „ВЕТЕРА БЕНД“ съществува от 2021/2022 учебна година и в нея участват учениците от 9А клас Теодор Джабраилов, Мартин Русенов и София Иванова.