Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Преподаватели

Г-жа Габриела Иванова Георгиева – Директор -Ел. поща: g.georgieva7@abv.bg

 

Г-жа Бетина Александрова Пенева - Пом. Директор -Ел. поща:betina_peneva@abv.bg

 

Учители специалисти

 

Д-р Виолета Маринова Печева - Ветеринарен лекар -Ел. поща:

 

Д-р Николай Георгиев Николов - Ветеринарен лекар -Ел. поща:vetdr.nikolov@gmail.com 

 

Д-р Евелина Андонова Стоянова - Ветеринарен лекар -Ел. поща:evastoyanova89@gmail.com

 

Д-р Калин Петков Кръстев - Ветеринарен лекар -Ел. поща:jimmy_doctora@abv.bg

 

Инж. Красимир Цочев Стоянов - Инженер технолог в хранително вкусовата промишленост -Ел. поща: kunc74@abv.bg

 

Инж. Йоана Пламенова Василева - Инженер технолог в хранително вкусовата промишленост -Ел. поща: i-vasileva@abv.bg

 

Инж. Сийка Атанасова Динкова - Инженер технолог в хранително вкусовата промишленост -Ел. поща:siadi@abv.bg

 

Учители по общообразователни предмети

 

Г-жа Светла Цочева Стоянова - Учител по Математика -Ел. поща: s_cocheva@abv.bg

 

Инж. Георги Цветославов Цветанов - Учител по  Информационни технологии -Ел.поща: topi_georgi@abv.bg 

 

Г-жа Велислава Вълова Вътова - Учител по Български език и литература -Ел. поща: vilivatova@gmail.com 

 

Г-жа Мая Моева Величкова - Учител по Български език и литература -Ел. поща:velichkova_mm@abv.bg

 

Г-жа Иваничка  Маринова Георгиева – Цветанова - Учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда -Ел. поща:mila_ivan@abv.bg

 

Г-жа Галина Тотева Монева - Учител по Английски език , Немски език и Латински език -Ел. поща:gtg74@abv.bg

 

Г-жа Надежда Павлова Петрова - Учител по Английски език -Ел. поща:nadejda.pp@mail.bg

 

Г-жа Невена Тоткова Рогашка - Едрева - Учител по Английски език -Ел. поща: n.rogashka@gmail.com

 

Г-н Димитър Петков Михов - Учител по Физическо възпитание и спорт -Ел. поща:dimitarmihov@ABV.bg

 

Г-н Ивайло Цветанов Пенев - Учител по Физическо възпитание и спорт -Ел. поща:Ivpenev@mail.bg 

 

Г-жа Камелия Валентинова Калчева - Учител по Физика и астрономия, химия -Ел. поща:kameliq_kalcheva@abv.bg

 

Г-жа Христина Крумова Христова - Учител по История -Ел. поща: tina63@abv.bg

 

Г-жа Ценка Спасова Иванова - Учител по Философски цикъл и География -Ел. поща: ceni1962@abv.bg

  

???????? ???????? ? ????????

 

?-?? ??????? ???????? ??????? - ???????? ???????? -??. ????: didi1105@abv.bg