Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Преподаватели

Г-жа Габриела Иванова Георгиева – Директор

 

Г-жа Бетина Александрова Пенева - Пом. Директор

 

Учители специалисти

 

 Д-р Виолета Маринова Печева - Ветеринарен лекар

 

Д-р Николай Георгиев Николов - Ветеринарен лекар

 

Д-р Евелина Андонова Стоянова - Ветеринарен лекар

 

Д-р Калин Петков Кръстев - Ветеринарен лекар

 

Инж. Красимир Цочев Стоянов - Инженер технолог в хранително вкусовата промишленост

 

Инж. Йоана Пламенова Василева - Инженер технолог в хранително вкусовата промишленост

 

Инж. Сийка Атанасова Динкова - Инженер технолог в хранително вкусовата промишленост

 

 

Учители по общообразователни предмети

 

Г-жа Светла Цочева Стоянова - Учител по Математика

 

Инж. Георги Цветославов Цветанов - Учител по  Информационни технологии (http://georgigeorgi.free.bg/za%20men.html)

 

Г-жа Мая Моева Величкова - Учител по Български език и литература 

 

Г-жа Светла Иванова Райнова - Учител по Български език и литература

 

Г-жа Иваничка  Маринова Георгиева – Цветанова - Учител по Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

 

Г-жа Галина Тотева Монева - Учител по Английски език , Немски език и Латински език

 

Надежда Павлова Петрова - Учител по Английски език

 

Биляна Иванова Тихова - Учител по Английски език и Немски език

 

Г-н Димитър Петков Михов - Учител по Физическо възпитание и спорт

 

Г-н Ивайло Цветанов Пенев - Учител по Физическо възпитание и спорт

 

Камелия Валентинова Калчева - Учител по Физика и астрономия, Приложна химия

 

Г-жа Христина Крумова Христова - Учител по История 

 

Г-жа Ценка Спасова Иванова - Учител по Философски цикъл и География