Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

195 години от рождението на Петко Славейков (1827 – 1895)

195 години от рождението на Петко Славейков (1827 – 1895). На 17 ноември 2022 г. се навършват 195 години от рождението на бележития възрожденец, публицист, писател и общественик Петко Рачев Славейков. Освен изключителните си заслуги, дядо Славейков оставя на България още нещо много ценно – сина си Пенчо Славейков, не по-малко забележителен творец и човек, който има неоценим принос за насочването на новата българска литература по европейски път на развитие и за издигането ѝ до най-високите критерии за художествено творчество. В тази връзка в две последователни седмици на 23.11.22 г. и на 30.11.22 г. в НПГВМ „Проф. д-р Димитър Димов“ се организира литературно четене и дискусия, както и викторина на тема „Срещата на Възраждането и модерната европейска литература – Петко и Пенчо Славейкови“ – 195 г. от рождението на Петко Р. Славейков (1827 – 1895).