Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

НПГВМ продължава да се развива въпреки всичко !
Добре дошли в обновения стол на училището. Тук нашите ученици могат да закупят топли закуски на стойност 1 лв. По-късно през деня има второ голямо междучасие, когато учениците могат да се възползват отново от стола, като за скромната сума от 2.50 могат да хапнат първо,второ и трето.