Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

 ПОРЕДЕН УСПЕХ за НПГВМ

   
 
  ПОРЕДЕН УСПЕХ за Националната гимназия по ветеринарна медицина в Ловеч.
На X международен конкурс за извънкласни и извънучилищни дейности, организиран от Синдиката на българските учители под патронажа на председателя ни госпожа Янка Такева, получихме наградата на Министерството на образованието в раздел “Добри практики”.
През учебната 2022-2023 година в училището работиха осем /8/ клуба по интереси за формиране на умения и пълноценно използване на свободното време. Между тях в професионално направление бяха “Хранителни технологии” с ръководител инж. Сийка Динкова, “Занимателна анатомия” водена от д-р Евелина Николова и “Кинология” на д-р Калин Кръстев. В “Артателие” с учениците работи г-жа Христина Христова, а с “Онлайн реклама и социални медии” г-жа Мая Величкова.
По НП “Заедно в изкуството и спорта” се радвахме на изявите на чудесните ни танцьори в клуб “Народни танци” с хореограф Стефан Иванов. Момчетата от клуб “Футбол” тренира Ивайло Пенев, а момичетата в отбора по “Волейбол” подготвя Мартин Каталиев.