Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

  Удостоверенията на новозаписаните ученици

в 8 клас за учебната 2023/2024 година за

Дирекция „Социално подпомагане“ ще се раздават

на 15.09.2023г. от класните ръководители.