Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
Проф. д-р Д. Димов Ловеч