Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Креативни и иновативни учители на 21 век

1. Leadership and In-Service Teachers Training: An European Innovative Approach

Насърчаване креативността и развиване на умения в ефективно лидерство при учителите

 от 10.010.2022г. до 15.10.2022г в Сесимбра, Португалия 

Участници 

Габриела Иванова Георгиева

Велислава Вълова Вътова

       

    

2. Identifying Barriers to Learning - Special Educational Needs Masterclass

Идентифициране на проблеми в обучението при деца със специални образователни проблеми

 от 21.11.2022г. до 25.11.2022г в Прага, Чехия 

Участници

Христина Крумова Христова

Камелия Валентинова Калчева 

 

 

3.EFFICIENT & EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT FOR EU FUNDED PROJECTS

ЕФЕКАСНО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

  • 03.2023 to 31.03.2023 Палермо, Италия

 

Участници

Иваничка Маринова Георгиева – Цветанова

Надежда Павлова Петрова

 

 4.CREATE THE FUTURE LEADERS & INNOVATORS IN THE CLASSROOM

СЪЗДАВАЙТЕ БЪДЕЩИТЕ ЛИДЕРИ И НОВАТОРИ В КЛАСНАТА СТАЯ

  • 17.04.2023 to 21.04.2023 Барселона, Испания

Участници

Габриела Иванова Георгиева

Христина Крумова Христова