Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина
"Проф. д-р Д. Димов" Ловеч

Учители на бъдещето

Проект по Програма „Еразъм +” № 2021-1- BG01-KA1 2 2-SCH-000013261

1." ICT skills for Educators"

Развитие на дигитални умения на преподавателите и включване на ИКТ технологиите и социалните мрежи в обучението по основните предмети.

-  от 21.02.2022г. до 25.02.2022г във Валенсия 

Участници 

Надежда Павлова Петрова 

Мая Моева Величкова

линк снимки:  https://onedrive.live.com/?id=6832362B2132C2A4%212808&cid=6832362B2132C2A4

 

2." Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society"

Засилване на интеграцията и включването на ученици в неравностойно положение и ученици от малцинствата.

- от 01.11.2021г. до 05.11.2021г в Барселона 

 Участници     

Ивайло Цветанов Пенев   

Христина Крумова Христова 

 линк снимки: https://onedrive.live.com/?id=6832362B2132C2A4%212809&cid=6832362B2132C2A4

 

3."Handling Stress and Avoiding Burnout"

 Справяне със стреса и емоционалното прегряване - курс и практики от 11.04.2022 г. до 15.04.2022 г. в Палермо, Италия

Участници
Бетина Александрова Пенева
Христина Крумова Христова

линк снимки: https://onedrive.live.com/?cid=6832362B2132C2A4&id=6832362B2132C2A4%212873&parId=6832362B2132C2A4%212872&o=OneUp

 

4.“Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminar in Finland“

Учители на бъдещето
ФИНЛАНДСКАТА образователна система е всепризната, като най-добра европейска такава. Изключително ценен опит в семинар и обмяна на идеи между учители от 11 страни по проект на Еразъм+ “Учители на бъдещето”
Участници:
Габриела Иванова Георгиева
Велислава Вълова Вътова

  линк снимки: https://onedrive.live.com/?id=6832362B2132C2A4%212840&cid=6832362B2132C2A4

  Презентация:      https://drive.google.com/file/d/1IxC1CX6R-C3xrHwbXYnxbGkQGdLOZsqz/view